Disclaimer


Ondanks het feit dat Gijs Jansen Automobielen deze website zo vaak mogelijk actualiseert en aanvult is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op deze website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Deze informatie kan op ieder moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Gijs Jansen Automobielen. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen bij Gijs Jansen Automobielen.

Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende alle producten liggen bij Gijs Jansen Automobielen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gijs Jansen Automobielen.